sobota, 27 lutego 2010

Konstruktywizm

Religia zmieniona dziwną wyobraźnią”


Słowa te zawrzeć miał Nostradamus (urodzony w St.Rémy)
w odniesieniu do Imperatora, któremu we wstępie dedykował wszystkie swe Centurie. Słowa te odnosić się miały do „końca świata”, czyli momentu, w którym tenże świat tak naprawdę zacznie istnieć.

Skąd te przekonanie? Otóż wszem i wobec powszechna i uznana jest tylko jedna interpretacja rzeczywistości.. rzeczywistości, która polega na interpretowaniu jej jedynie przez pryzmat „energii”. Wielu uznanych autorytetów... i to nie tylko z dziedziny fizyki uważa,
iż świat, wszechświat i okolice to tylko jeden wielki zbitek energii
i dokładnie wszystko przez pryzmat energii pojmować powinniśmy.

Warto zaznaczyć, iż z punktu widzenia wszechrzeczy trójpodziału, istnieją trzy wersje interpretacji rzeczywistości:

 • przez pryzmat fikcji;

 • przez pryzmat informacji;

 • przez pryzmat energii..

Ze strony widzenia zauważalnych trzech zauważalnych podejść człowieka, wyróżnić możemy adekwatnie:

 • ludzi o silnej osobowości;

 • ludzi o silnym charakterze;

 • ludzi o silnym temperamencie..

Często silny temperament mylony jest z silnym charakterem i tu należy uściślić, iż:

 • silna osobowość to kreatywność (wynalazczość, twórczość);

 • silny charakter to interpretacja (wgląd, odkrywczość);

 • silny temperament to doświadczenie (dyscyplina, kontrola)..

Dlatego też byt taki, jak „grupa”, zaczyna się od 3 osób.

Gra ta przypomina zabawę w papier, nożyczki i kamień („Co ma do tego miłość, jeśli nie szanujesz gry”). Papier wygrywa z kamieniem, nożyczki wygrywają z papierem, ale kamień wygrywa z nożyczkami.

W tym przypadku:

 • silny charakter wygrywa z silnym temperamentem;

 • silny temperament wygrywa z silną osobowością;

 • silna osobowość wygrywa z silnym charakterem..

Dopasowanie par (np. małżeńskich) opiera się na prostej tabeli, która odzwierciedla specyficzną ocenę poziomów dopasowania:Temperament

Charakter

Osobowość

Temperament

5

3

4

Charakter

3

4

5

Osobowość

4

5

3


Najlepsze „spółki” polegają więc na dopasowaniu trzech osób, z których każda przedstawia jedną z tych cech i to odrębną.

Silna osobowość jest tu inicjatorem i pomysłodawcą. Silny charakter odpowiada za kontakty międzyludzkie, „dopieszczanie” projektów,
a silny temperament odpowiada za wdrażanie poszczególnych koneptów i ocenę realiów rzeczywistości, jednak licząc się głównie ze wspólnie wypracowaniem stanowiskiem.

Czternastowieczna wizja Williama Ockhama i jego „brzytwy Ockhama”, czyli „Essentia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” („Nie można mnożyć bytów bez potrzeby”), rzekomo na zawsze

 • wprowadziła jedyne kryterium „prostoty”;

 • wykluczyła możliwość udawadniania jakichkolwiek „hipotez”;

 • stwierdziła, iż wszystko już wymyślono, a reszta będzie komplikacją poprzedniego;

 • uznała prawdopodobieństwo i dowód za sedno rzeczywistości;

 • stwierdziła, iż „pewnych rzeczy udowodnić nigdy nie będzie można”... jak na przykład „całej tej historyjki o samym sobie”;

 • podała pytanie „Sinne qua non”, czyli pytania o sens pytania bez sensu;

 • oparła się o „głupotę, szaleństwo i bezbożność”;

 • wprowadziła logkę matematyczną jako jedyne kryterium racjonalnej oceny;

 • wprowadziła zastosowanie rozsądku, jednocześnie negując wartości rozwagi i spokoju...

Można jednak zadać pytanie z logiki, na gruncie której sam racjonalizm Ockhamowski okazuje się „bezsensowny”, gdyż na gruncie tej logiki, odpowiedź jest prosta i brzmi „TAK”.

Czy istnie szansa udowodnienia prawie wszystkich tez?”.

Otóż „prawie wszystko” to jedyny tego typu operator logiczny, który oznacza w logice „wszystko, lub nic, lub prawie wszystko inne”.

Naturalnie uznać można iż występują trzy kryteria zarządzaniu „brand'em” marketingowym, czyli:

 • prostota (każdy udany pomysł można streścić w dwóch zdaniach);

 • oczywistość (optimum prostych pomysłów w rzeczywistej realizacji brand'u);

 • nietuzinkowość (pragmatyczny rachunek ekonomiczny wymusza zaangażowanie w coś unikalnego, wyjątkowego i niezależnego)..

Oczywiście istnieje wiele nowomodnych koncepcji psychiki, jednak w odniesieniu do Teorii Umysłu, zakładającej zawsze Deficyt Teorii Umysłu, uwzględnić możemy tylko trzy obiekty tej Teorii:

 • Ja” (ego);

 • opis mojego „Ja”;

 • adekwatność opisu mojego „Ja”..

Wzajemny dystans między tymi wartościami warunkuje Deficyt Teorii Umysłu. Wyróżnić możemy więc:

 • Deficyt Teorii Umysłu;

 • Intelekt;

 • Inteligencję, która istnieje w każdym jej dowodzie..